top of page
IMG-20210918-WA0006 (2).jpg
Gradient

ÖZEL YENİ UMUT ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

IMG-20210918-WA0006 (2).jpg
dunya-engelliler-gunu.jpg
Gradient

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

duyu bütünleme.PNG

   Duyu bütünleme terapisinde çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır. Bu sayede çocuğun çevresiyle olan sosyal, duyusal ve fiziksel etkileşimine pozitif yansır.

Gradient

İŞİTME ENGELLİ DESTEK EĞİTİM

işitme engelli.jpg

   İşitme kaybı tanısı konulmuş tüm bireyler yararlanabilmektedir. Çocukla birebir etkileşimde bulunarak işitme becerisini geliştirmek, dudak okuma ve işaret dilini biraz daha geri planda bırakarak dinlemeye odaklamak, akademik becerilerini geliştirmek için farklı materyaller sunarak uyaran geliştirerek dilini geliştirmek amaçlanmaktadır. 

Gradient

DİL KONUŞMA TERAPİSİ

dil konuşma terapsi.jpg

  Dil ve konuşma terapistleri konuşma sesi bozuklukları, ses bozuklukları, gecikmiş konuşma, kekemelik, hızlı bozuk konuşma, konuşma apraksisi, afazi, dizartri gibi konuşma sorunları ve işitme kaybı, dudak damak yarığı, zihinsel yetersizlik gibi anatomik/fizyolojik bir yetersizliğe bağlı olarak ortaya çıkan dil ve konuşma bozukluklarını çalışır. 

Gradient

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 

BEDENSEL ENGELLİ.jpg

    Fizyoterapistler, fiziksel engele sahip bireylere normal hareket duyusunu kazandırıp mümkün olan en üst performans ve bağımsızlık düzeyine ulaştırmayı amaçlar.     
    Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen engellere fizyoterapi programı hazırlanarak farklı disiplinlerin katkıları ile uygulamalar yapılmaktadır.

Gradient

ZİHİNSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
 

zihinsel engelli 2.jpg

   Zihinsel engelli bireyler alacakları eğitim ile günlük işlerini yapabilir, akademik destekle öğrenim hayatlarını devam ettirebilirler.

zihinsel engelli 2.jpg
Gradient

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
 

sssss.jpg

   Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak bilgiyi işleme, analitik düşünme, okuma-yazma ve matematikle ilgili temel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Gradient

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

otizm.jpg

   Otizmli bireylerin beden, zihin, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerini desteklemek, gerekli temel bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak amacıyla özel program, metot ve araç gereçler vasıtasıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetişmelerini sağlamak programın ana hedefidir.

bottom of page